×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

به سایت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خوش آمدید.  

 

این سایت بمنظور افزایش آگاهی در زمینه امکانات موجود در مرکز مشاوره، نحوه دسترسی و استفاده از آنها و آشنایی با سیستمهای درمانی، حمایتی و آموزشی موجود در این مرکز طراحی شده است. دوران دانشجویی یکی از برهه های مهم و همراه با تغییرات عمده در زندگی می باشد و در این دوران دانشجویان به دلیل قرار گرفتن در شرایط جدید، آشنایی با فرهنگهای مختلف، لزوم اتخاذ تصمیمات متعدد، کسب استقلال بیشتر با تجارب متعددی مواجه می شوند و استرسهای متعددی مثل مشکلات اقتصادی، عاطفی، تحصیلی را پشت سر خواهند گذاشت. از آنجا که هدف ما در مرکز مشاوره ارتقاء‌ سطح بهداشت روان و پیشگیری از آسیب می باشد، تلاش داریم تا در هر یک از این شرایط در کنار شما باشیم و جهت دست یابی مجدد شما به آرامش، تعادل، سلامت  و کارآمدی از همه امکانات موجود خود استفاده نماییم. مرکز مشاوره بعنوان یکی از سیستمهای حمایتی در دانشگاه بمنظور کمک به دانشجویان در تطابق با تغییر شرایط و استرسهای موجود می باشد. این مرکز با استفاده از سرویسهای موجود توان برقراری ارتباط با دانشجویان، اساتید و گروههای آموزشی را دارا می باشد.شما می توانید از امکانات موجود در مرکز مشاوره شامل جلسات مشاوره فردی، گروهی، زوج درمانی، مشاوره ازدواج، مشاوره تحصیلی،‌ روان درمانی،‌دارو درمانی، انجام تستهای روان شناختی، کارگاهها و سمینارهای آموزشی، کتب و بروشورهای آموزشی موجود در مرکز، برنامه های آموزشی قابل ارائه از طریق سایت مرکز مشاوره در جهت رسیدن به اهداف و حل مشکلات خود استفاده نمائید. امید داریم شما نیزبا برقراری تماس با مرکز مشاوره ما را در زمینه شناسایی نیازهای دانشجویان و اعتلای امکانات لازم جهت رفع آنها یاری دهید.بسیاری از دانشجویانی که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند در حال تجربه استرسهای دانشجوی می باشند. برخی دانشجویان استرس بیشتری دارند و برخی نیز علایم اختلالات اضطرابی و افسردگی یا سایر اختلالات را تجربه می کنند. ما از دانشجویان دعوت می نماییم که صرف نظر از شدت مشکلی که دارند به مرکز مشاوره مراجعه و از خدمات آن مرکز استفاده نمایند.

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست