×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه نو دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

مشاوره

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه نو دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

مشاهده بیشتر

 کارگاه آموزش نحوه پیشگیری از اقدام به خودکشی و اعتیاد

مشاوره

کارگاه آموزش نحوه پیشگیری از اقدام به خودکشی و اعتیاد

مشاهده بیشتر

کارگاه آموزشی آمادگی های لازم برای ازدواج ویژه همتایاران

مشاوره

کارگاه آموزشی آمادگی های لازم برای ازدواج ویژه همتایاران

مشاهده بیشتر

کارگاه آموزشی آشنایی با تله های روانی  و نقش آن در ازدواج

گالری عکس و فیلم

کارگاه آموزشی آشنایی با تله های روانی و نقش آن در ازدواج

مشاهده بیشتر

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی تشخیص مصرف مواد در دانشکده پرستاری و مامایی

مشاوره

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی تشخیص مصرف مواد در دانشکده پرستاری و مامایی

مشاهده بیشتر

 ارائه کیس برنامه ویژه روانشناسان و مددکاران منطقه ۱۰ برگزار شد.  به همت مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه ارائه کیس درمان ویژه روانشناسان و مددکاران منطقه ۱۰ در تاریخ نهم بهمن ماه از ساعت ۸ الی ۱۰ بصورت آنلاین و با ارائه علی وفایی، مرکز روانشناس مشاوره دانشگاه برگزار شد. ارائه این کیس بر شرح فرمت مصاحبه روان پزشکی با مشکل کنونی، سابقه پزشکی و روان پزشکی، چه خانوادگی، شخصی، تحصیلی، معاینه وضی روانی، تشخیص و تشخیص افتراقی، پیش آگهی تاریخ به همراه فرمول بندی از دیدگاه روان پویشی و زیستی. روانی اجتماع

مشاوره

ارائه کیس برنامه ویژه روانشناسان و مددکاران منطقه ۱۰ برگزار شد. به همت مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه ارائه کیس درمان ویژه روانشناسان و مددکاران منطقه ۱۰ در تاریخ نهم بهمن ماه از ساعت ۸ الی ۱۰ بصورت آنلاین و با ارائه علی وفایی، مرکز روانشناس مشاوره دانشگاه برگزار شد. ارائه این کیس بر شرح فرمت مصاحبه روان پزشکی با مشکل کنونی، سابقه پزشکی و روان پزشکی، چه خانوادگی، شخصی، تحصیلی، معاینه وضی روانی، تشخیص و تشخیص افتراقی، پیش آگهی تاریخ به همراه فرمول بندی از دیدگاه روان پویشی و زیستی. روانی اجتماع

مشاهده بیشتر

جذب همتایار مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان

مشاوره

جذب همتایار مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان

مشاهده بیشتر

سلسله رویدادهای ذهن زیبا برگزار شد.

مشاوره

سلسله رویدادهای ذهن زیبا برگزار شد.

مشاهده بیشتر

اخبار

تنظیمات قالب